Koulutus- sekä valmennuspalvelut

ADVISORY BOARD - BOARD MEMBER - FACILITATOR - DEVELOPER - MENTOR - SPONSOR


Oppiminen osana tuloksentekoa - joka päivä


Oppiva organisaatio on tuskallisen usein hokema, jota pidetään hengissä tilaamalla organiaastioihin erilaisia koulutuspäiviä. Näissä ei ole sinänsä mitään vikaa niin kauan kuin ne on aktiivisesti liitetty oppimistavoitteisiin sekä käytännön toteutuksiin. 


Uskomme ratkaisevan voimakkaasti siihen, että oppiminen syventyy osaamiseksi vasta aidon soveltavan toiminnan kautta. Tämä johtoajatus on mukana koulutuksissamme, jotka lähtevät AINA asiakkaan tarpeesta, nykytilasta sekä tavoitteesta.


Organisaation sisäiset tarpeet voivat olla mm. kulttuuriin tai motivaatioon liittyviä ulottuvuuksia, joilla on jatkuva vaikutus myös suorituskykyyn sekä tuloksen tekemiseen. 


Usein on vaikea sisäisesti mm. purkaa haasteellisia johtamis- tai vuorovaikutustilanteita. 


Fasilitoimme sekä valmennamme organisaatioissa vallitsevasta kulttuurista liikkeelle lähtien jonka lisäksi olemme tuloksellisesti ratkoneet mm. erilaisia sisäisiä haastavia tilanteita.

Suorituskykyyn sekä osaamiseen sisältyy aina kaksi ulottuvuutta; pehmeät sekä kovat ulottuvuudet.


Pehmeät ulottuvuudet sisältävät taitoja kuten esimerkiksi vuorovaikutustaidot, persoonallisuuden rakenteet, tempperamentit yms. Koviin ulottuvuuksiin voidaan luokitella mm. substanssiosaamisen elementit sekä työn ja eletyn elämän mukanaan tuoma kokemus. 


Koulutuksissamme käsittelemme aina näitä elementtejä yhdessä luomalla aitoa oivallusta näiden ulottuvuuksien välisessä dialogissa. Koulutuksissamme yhdistyvät tosielämän kokemukset teoreettiisten ilmiöiden kautta tarkasteltuina. Meille ihminen on kokonaisuus ja arvokas aina omana itsenään.


Esimerkkejä IM Global:n koulutustarjonnasta;

 • Supply chain & procurement - € as a driver
 • Leading negotiator - lead and drive
 • Interpersonal competences - personalities, traits and temper
 • Organizational culture - We do as we have always done
 • How to handle difficult situations
 • How do I influence
 • Persoonallisuuden ulottuvuuksia


  Persoonallisuus ohjaa meitä joka päivä ja joka hetki. Ymmärtäessämme omaa persoonallisuutta, kykenemme tunnistamaan ja edelleen kehittämään omaa toimintaamme.


  Muinaisessa elämässä pesoonallisuuksia tunnistetiin neljä, sangviininen, koleerinen, melankolinen sekä flekmaattinen. Tämän jälkeen myöhemmin persoonallisuustieteet ovat paljon päässeet eteenpäin. Yhtenä varhaisena kehitysvaiheena syntyi sosioniikan käsite, joka on toiminut esimerkiksi psykologisena teoriana persoonallisuuksille. Tätä on hyödynnetty laajalti mm. horoskooppien maailmassa.

  Myöhemmin Freud käsitteli persoonallisuuksia laajalti seksuaalisuuden kautta. Tähän hänen oppilaansa Jung halusi etäisyyttä ja työsti nk. typologista persoonallisuusmallia jota edelleen paljon käytetään persoonallisuuksien määrittelyssä. Persoonallisuuksien ja tempperamenttien kiinnostava maailma on saanut paljolti akateemista huomiota. Kuvaamme nykyisiä teorioita sekä niiden pohjalta syntyneitä malleja. Samassa yhteydessä oma minäkuvasi kehittyy tutustuessasi omaan persoonallisuutesi syvään pohjavirtaan.

  Persoonallisuuden katsotaan nykytiedon valossa olevan lähtemätön osa ihmisluonnossa ja sitä ei voi muuttaa. Kuitenkin omaa toimintaansa ja ajattelua voidaan muuttaa. Tämä tapahtuu syventymisen ja tietoisen toiminnan kautta. Tällä voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia ja monet henkilökohtaiset sekä työyhteisön haasteet voivat merkittävästi parantua tämän myötä.

  Persoonallisuus on ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen muodostama kokonaisuus, joka on kullekin ihmiselle luonteenomainen ja melko pysyvä eri tilanteissa ja eri aikoina (Metsäpelto & Feldt)

  Kiinnostaako ihmisten sisäiset toimintamallit?