Toimittajahallinta sekä hankintatoimi


ADVISORY BOARD - BOARD MEMBER - FACILITATOR - DEVELOPER - MENTOR - SPONSOR

Esimerkki: Yrityksen tehdessä liikevaihtoa 1000 yksikköä 10% kannattavuudella, tulos on 100. Hankintaan yritys käyttää noin 650 yksikköä. Mikäli hankintatoimea kyetään tehostamaan 10%, yrityksen tulos kasvaa 6,5% ja tulos on tämän jälkeen 165 yksikköä.


Huono toimittaja on ilmaiseksikin kallis

 https://explore.fortix.systems/7-signs-of-a-bad-supplier/


Ostaako yrityksesi tuotteita/ palveluita ulkomailta tai kotimaasta? Tiedätkö ja tunnetko vastuusi?

Nykypäivänä tuotevastuulaki, kuluttajasuojalaki, monet viranomaissäännökset sekä juridiset vaatimukset ja edelleen myös asiakkaat edellyttävät koko toimitusketjun johtamista. Jatkuva kehittäminen vaatii paneutumista koko arvoketjuun ja se on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Jokainen hankinnassa säästetty euro sujahtaa suoraan viivan alle katteeksi. Saman katteen saavuttaminen perinteisen myynnin kautta vaatii usein yli kymmenkertaisen määrän investointia, on sitten kyseessä raha, aika tai resurssit.


Monet suuretkin kansainväliset yritykset ovat kamppailleet toimitusketjun hallinnan kanssa ja kärsineet mm. eettisten- tai ympäristövaikutusten laiminlyönneistä. Edelleen, vaikka hankintatoimi on jo noussut monessa edelläkävijäyrityksessä aina johtoryhmätasolle asti, suuri joukko yrityksiä kamppailee asian kanssa ja menettävät merkittäviä mahdollisuuksia jokaisella tilikaudella sortuessaan ajatteluvirheeseen, että jokainen osaa ostaa ja kyse on vain ostamisesta. 

Miten tehdä ammattimainen toimittajahallinta? Mitkä elementit vaikuttavat kannattavuuteen sopimushallinnassa? Miten hoitaa SRM, Supplier Relationship Management? Mistä yrityksen kannattaa maksaa ja mistä ei? Mitkä ovat parhaat neuvottelutaktiikat erilaisissa kulttuuriympristöissä? Toimitusehdot? Vastuut ja velvoitteet? Kansainväliset kaupan rajoitukset/ mahdollisuudet? Lista on pitkä ja vastuut lisääntyvät yrityksillä jatkuvasti.


Mitä voi sitten kilpailuttaa ja mihin toimittajahallintaa voidaan käyttää? Pääperiaate on, että yrityksellä on kaksi hankinta- kategoriaa, suorat hankinnat sekä epäsuorat hankinnat. Riippuen yrityksen rakenteesta sekä liiketoimintamallista, yritysten käyttämä summa toimittajiin on usein noin 65% ylöspäin. 


IM Global tarjoaa kokonaisvastuullista toimittaja-hallintaa yli 20 vuoden kokemuksella. Huolehdimme kokonaisvaltaisesti toimitusketjusta aina tarvemäärittelystä, toimittaja- analyyseistä ja markkina-analyyseistä lopputoimituksiin, seurantaan, sopimushallintaan sekä vastuukysymyksiin. Validoimme toimittajat tunnettujen teollisuusstandardeiden mukaan ja johdamme myös CAP (corrective action plan)- prosessin läpiviennistä. 

IM Global voi tarjota yrityksellesi mielenrauhaa, tehokkuutta, kannattavuutta, ammattimaisen hankintatoimen sekä myös yrityksen imagoon suuresti vaikuttavan ammattimaisen hankintatoimen, joka antaa uskottavuutta ja kilpailukykyä kovassa kilpailussa.

Ammatillinen toimittajahallinta on kilpailuvaltti sekä mielenrauhaa.

- Supplier relationship management (SRM)

- Supplier assessment/auditing  (SA)

- Contract management (CM)

- Procurement & order fullfillment

- Financial securement (FS)