ADVISORY BOARD - BOARD MEMBER - FACILITATOR - DEVELOPER - MENTOR - SPONSOR

Our projects

Kansainvälistymis- strategia

Asiakkaan liiketoimintatavoitteissa oli määritelty kansainvälistyminen vahvan kotimaisen markkinaosuuden jäljiltä. Hankkeeseen laadittiin tiekartta, maakohtaisine analyysein, hyödyntäen "blue ocean"- strategista viitekehystä.

"Miksi meillä kytätään toinen toisiaan"

Työyhteisön tila jatkunut pitkään tulehtuneena. Henkilöstön panos rajoittuu ainoastaan välttämättömään. Tuloksena luovuuden sekä hyvinvoinnin katoaminen työpaikalta. Työyhteisöstä purettiin uskomusten sekä huhujen kierre lisäten ymmärrystä itsestään ja toisistaan. Vasta tämän jälkeen kyettiin avaamaan tulehtuneita tilanteita ja menemään eteenpäin.

"Toimitusketju petti ja kannattavuus meni"


"Olimme asiantuntijoita alallamme. mutta emme toimitusketjussa, erityisesti itä- euroopassa. Toimitusketju petti juuri kriittisellä hetkellä aikaansaaden sekä taloudellisen että toiminnallisen kriisin. Luojan kiitos, IM Global kykeni tuomaan rakennetta kaoottiseen tilanteeseen"

"Tavoitteet on mutta mitään ei saavuteta"

Projektilla selkeät liiketaloudelliset sekä tekniset tavoitteet olemassa. Ongelmana tavoitteiden ja henkilöstön välisen yhteyden puute. Parhaatkaan tavoitteet eivät toteudu ilman yhteyttä, yhteistä näkemystä ja ennenkaikkea sitouttamista. Johdon haasteena on usein kunnon näkyvyys läpi organisaation. IM Global toteutti hankkeen, jossa tavoitteet, motivaatio, sekä tekeminen rakennettiin yhdessä yhdeksi hankkeeksi. Tuloksena ennenäkemätön "tekemisen meininki"

"Vihdoin löysin tarkoitukseni"

Henkilökohtainen coaching, mentoring sekä uraohjaus on nykypäivänä yhä useammalle ihmiselle ajankohtaista. Ihmiseen hyvin sijoitettu aika tulee työyhteisössä takaisin moninkertaisesti ja heijastaa hyvää voimakkaasti myös ympärilleen.