Työyhteisötaidot


ADVISORY BOARD - BOARD MEMBER - FACILITATOR - DEVELOPER - MENTOR - SPONSOR


Hyvinvoivassa työyhteisössä jokaisen yksilön vahvuudet lisäävät yhteisön tuloksellisuutta


Ihmiset työpaikoilla muodostavat työyhteisön. Työyhteisötaidot ovat ihmissuhdetaitoja, joiden avulla ihmiset kykenevät kommunikoimaan keskenään. Työyhteisötaidot toimivat normatiivisena koodistona, jotka määrittävät yhteiset pelisäännöt.

Työyhteisötaidot ovat suorassa yhteydessä työyhteisön hyvinvointiin. Työhyvinvoinnissa taas on omat roolinsa yhtälailla esimiehillä kuin alaisilla.

Työyhteisötaidot ovat ratkaisevassa asemassa sekä hyvinvoinnin että tuloksellisuuden näkökulmasta. "Olen eri mieltä mutta sitoudun". Työyhteisötaitojen heikkous voi esimerkiksi synnyttää pelkoa työpaikalla. Ja pelko tappaa luovuuden!

IM Global tarjoaa työyhteisövalmennuksia, joilla on aito vaikuttavuus suorituskykyyn.


Coaching - Motivaation vaikutus


Motivaatio on kaiken toiminnan lähtökohta. Ihminen on läpi koko evoluutionsa ajan selviytynyt ja kehittynyt motivaatioperusteisesti. Ihmisen toiminnassa kaikki tekeminen syntyy motiivista. 

Motiivin ja motivaation löytäminen on ratkaiseva elementti, jonka myötä hyvinvointi on mahdollista löytää ja työelämässä todellinen sitoutuminen on mahdollista saavuttaa vasta motivaation ja yrityksen tavoitteiden kohdatessa. 

Psykologiassa tässä yhteydessä puhutaan konaatiosta, eli mentaaleista prosesseista, jotka auttavat ihmistä kehittymään.


Löydä todellinen motivaatiosi ja sen myötä kirkasta oma todellinen tahtotilasi
RAKENNETAAN MOTIVAATIOTA